Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

gugu
Miałam z sześć może siedem lat. Rano ojciec powiedział, że nie muszę iść do szkoły, mogę jechać z nim do miasta. Strasznie się ucieszyłam wtedy, bo bardzo lubiłam z nim jeździć samochodem. Wszystkim zawsze mówiłam, że mój tata to najlepszy kierowca na świecie i z nikim nie czułam się tak bezpiecznie w aucie ja z nim.

Wysiedliśmy z samochodu, przeszliśmy przez park, to musiała być jakaś wczesna  jesień, bo było wtedy ciepło, świeciło słońce i pamiętam jak liście chrupały mi pod nogami. To chyba najlepsze wspomnienie z dzieciństwa z nim jakie mam.

Jak stoimy przed przejściem dla pieszych, tata trzyma mnie za rękę i śmieje się, że to moje pierwsze wagary w życiu więc muszę je zapamiętać. Ja zadzieram głowę żeby na niego spojrzeć i mówię, że nie wiem co to są te wagary, ale jest bardzo fajnie.

I w zasadzie to tyle. Ten krótki moment jak tam staliśmy. Czułam się wtedy całkowicie bezpieczna i spokojna, bo wiedziałam, że jestem z tatą. I było fajnie, tak po prostu.
— a dziś nawet nie rozmawiamy, dziś to ojciec nie tata, dziś boję się nawet zastanawiać co czuje kiedy na niego patrzę
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
gugu
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
gugu
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 14 2017

gugu
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 13 2017

gugu
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
gugu
7860 73c3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagivemefood givemefood

August 11 2017

gugu
Bezpośredni wpływ czyjegoś zachowania jest zawsze bardziej skuteczny od słów.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
gugu
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
gugu
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
gugu
czemu tak szybko mi upływa czas,
niech ten wieczór się nie kończy, chwilo proszę wiecznie trwaj.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 09 2017

gugu
JAK MAM Z TYM DALEJ ŻYĆ
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Ja wszystko wytrzymam, tylko... ja muszę czuć, że ty mnie kochasz, słyszysz?
— Skazany na bluesa
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
I ja tak okropnie chciałabym żyć bez tego czegoś w mojej głowie co ciągnie mnie w dół tak, że sama nie wiem czy ze mną już jest najgorzej czy jeszcze trochę zniosę. 
bo ja KRZYCZĘ DO CIEBIE tylko ciszą wiesz?
— i jak budze się rano to tak cholernie mi tęskno do Ciebie jak jeszcze nigdy, do nikogo i wyobrażam sobie wtedy jak razem pijemy herbate i Ty znowu się złościsz bo masz za słodką i świeci słońce i jest ciepło i nie musimy myśleć o niczym i tak jest wiesz? najlepiej jest
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

August 07 2017

gugu
If this isn't happiness, then what is?
— ja. dzisiaj. chcę to pamiętać.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
gugu
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da. Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty

August 06 2017

gugu
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl