Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

gugu
5440 c52d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfood prettyfood
gugu
 Może i od palenia papierosów się umiera.  Może  Ale dzięki nim da się żyć.
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
gugu
6427 b85f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfood prettyfood
gugu
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

June 20 2017

gugu
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
gugu
4187 7a52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfood prettyfood
gugu
Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
gugu
1331 03cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfood prettyfood
gugu
4216 820d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfood prettyfood
gugu
3136 ed8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfood prettyfood

June 08 2017

gugu
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

June 07 2017

gugu
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viacytaty cytaty
gugu
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagivemefood givemefood

June 05 2017

gugu
6376 144a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagivemefood givemefood

June 04 2017

gugu
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
gugu
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
gugu
9858 23e5 500
Reposted fromnoticeable noticeable viagivemefood givemefood

June 03 2017

gugu
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

May 28 2017

gugu
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty

May 26 2017

gugu
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagivemefood givemefood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl