Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

gugu

October 21 2018

gugu
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou
gugu
gugu
gugu
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
gugu
6001 f58d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
gugu
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
gugu
gugu
gugu
Artist Point, Mount Baker
gugu
gugu
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
gugu
gugu
7669 32b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
gugu
Świat jest bardzo niebezpieczny.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
gugu
To ,że robisz coś wolniej od innych, nie oznacza że masz błyskawicznie przyśpieszyć i robić to w ich tempie, nie oznacza również, że jesteś gorszą osobą bo nie nadążasz, idź w swoim tępie, bo cichu, powoli, bez pośpiechu, odetchnij. Efekty zrobią hałas. Nie biegnij z tłumem, i za tłumem, to nie ma sensu, prędzej czy później zobaczysz , że spokojniejsze dążenie do celu da ci większe efekty, niż sprint za ludźmi i z ludźmi, którzy biegną nie znając umiaru. Czasem trzeba się zatrzymać by poczuć, że się żyje. Czasem trzeba iść wolniej.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

October 06 2018

gugu
gugu
Kochanki zdarzają się ostatnio mężczyznom o wiele częściej niż mandaty za złe parkowanie.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

October 05 2018

gugu
gugu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl