Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

gugu
gugu
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
gugu
gugu
Reposted frombluuu bluuu viacupandcup cupandcup
gugu

December 29 2017

gugu
1526 00ac

Jeśli COŚ tam jest - może poczekaj tam na mnie, OK?
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
gugu
gugu
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
gugu
7056 7ee9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
gugu
- I jest jeszcze jedna rzecz, którą ci przysięgałem, żeby cię przekonać do małżeństwa. Decydująca, moim zdaniem. Ty powiedz. -  Amos obiecał, że nie będzie dnia, w którym bym się nie śmiała.
— Amos Oz do swojej żony Nily, ''Amos Oz o miłości: Obiecałem żonie, że nie będzie dnia, w którym by się nie śmiała'', Wysokie Obcasy, 23.12.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

December 28 2017

gugu
gugu
gugu
gugu
1137 059d
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
gugu
A może w blasku choinki, przy cieple kominka warto zadać sobie pytanie czy naprawdę jesteś we właściwym miejscu? Może to dobry czas. Dobry czas na życie.  
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
gugu
Wcale nie chodzi o dobrego karpia, choinkę z przepychem. Nie chodzi o prezenty ani spadającą gwiazdkę. Chodzi o ufność, taką, która rozkazuje wierzyć nawet w sytuacjach podbramkowych, po ludzku niemożliwych. Chodzi o miłość, objawiającą się w czynach. O błysk w oku. Chodzi o wiarę. Chodzi o odwagę w dążeniu do szczęścia. Chodzi w tym wszystkim o Boga obok nas.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
gugu
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
gugu
Chwila rozmowy z Tobą, a moja gęba nie może przestać się radować
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
gugu
5837 9d0b 500

<=>
gugu
6313 7d78
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl