Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

gugu
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gugu
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
gugu
3876 ac57
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
gugu
Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku.
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście
że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 25 2017

gugu
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Do matury tylko 83 dni a odcinków "Jak poznałem waszą matkę" jeszcze ponad 170.
— no bez jaj
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
gugu
Jeśli Ci się śnią takie rzeczy to ja chyba wolę nie wiedzieć o czym Ty musisz myśleć wieczorem.
— trup w torebce zawsze spoko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 23 2017

gugu
Dobry Boże, ten głos mógłby ogrzać mnie w najzimniejszy dzień roku.
— Molly McAdams - Wybieram Ciebie
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 21 2017

gugu
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 18 2017

gugu
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gugu
Wybacz, że gniewam się, gdy znowu się oddajesz szlugom. Mało na świecie rzeczy smutniejszych niż martwa żona.
— Taco Hemingway
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
4008 adb8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagivemefood givemefood
gugu

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
gugu
" Just so you know, your existence changed someone’s life for the better. Stay alive and change a few more. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gugu
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gugu
"date a boy who tells you you’re his favorite person in the whole entire world"
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
gugu
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

March 15 2017

gugu
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
gugu
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl