Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

gugu
gugu
gugu
gugu
gugu

October 11 2017

gugu
gugu
Dlatego - zostań potrzebuję Cię tu, to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
gugu
Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.  Szczególnej, gdy się już zagnieździ.
— Wiedział Prus co pisze!
4567 06ce 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaprettyfood prettyfood
gugu
Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
gugu
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
— Kaja Kowalewska / Przeróbka
gugu
1930 b7bc 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
gugu
gugu
gugu

October 08 2017

gugu
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 07 2017

gugu
9528 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovebooks lovebooks
gugu
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted frompotatolovero potatolovero vialovebooks lovebooks
gugu
Najważniejsze to mieć kogoś, kto nas kocha, i samemu kochać. Ludzie, którzy tego nie przeżyli, nie mogą w to uwierzyć, ale to prawda. Jest się wtedy bezpiecznym przed światem. 
— Winston Graham
Reposted fromiloveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl