Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

gugu
gugu
gugu
Uprasza się o skończenie marudzenia i podjęcie działania. ;) 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
gugu

March 22 2019

gugu
Jeżeli ci smutno, upewnij się najpierw czy nie jesteś głodna. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
gugu
gugu
Moją wadą jest to, że wierzę w szczęście długotrwałe.
— Sosza
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
gugu

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 11 2019

gugu
Rozmowy z Tobą nocą są takie, że nie potrzebuję nawet kawy
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa

March 06 2019

gugu
gugu
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

February 22 2019

gugu
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viacytaty cytaty
gugu
2280 c16b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
gugu

October 24 2018

gugu

October 21 2018

gugu
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou
gugu
gugu
gugu
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
gugu
6001 f58d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl