Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

gugu
Moody afternoon
gugu
gugu
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
gugu

May 15 2019

gugu
Kiedy będziesz dziś zasypiać pamiętaj, że leżymy pod tymi samymi gwiazdami.
— Shawn Mendes
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

May 13 2019

gugu
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
gugu
gugu

May 11 2019

gugu
gugu
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

May 09 2019

gugu

May 07 2019

gugu
gugu
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
gugu

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to także zrobić.

— Walt Disney
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
gugu
Reposted fromshakeme shakeme viafreshwater freshwater

April 29 2019

gugu
gugu

April 27 2019

gugu

April 24 2019

gugu
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
gugu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl